Wzór odwołania od decyzji ZUS

Przy herbacie

Witam!
Moja sprawa wygląda następująco:

Miałem wypadek komunikacyjny ,przebywałem na zwolnieniu L4 do 9 stycznia 2010, rozpoznanie ,
Skręcenie Szyjne z odrętwieniami kończynowymi. , odbyłem rehabilitacje przepisana przez
lekarza prowadzącego , także miałem
turnus- rehabilitacje w ramach prewencji zus.
Po 183 dniach przebywania na L4 dostałem wezwanie z zusu na komisje Orzecznika Zus.
Stawiłem się , i Orzecznik stwierdził , ze jestem zdolny do pracy. Nie podając powodów.
Chociaż nadal odczuwam ból , czekam na badanie - rezonans -w lutym Takie są terminy.
Nadal się leczę u specjalisty.

Wypis z rehabilitacji zus - Zalecenia dla osoby skierowanej przez zakład:
-wskazane leczenie specjalistyczne.
-Wskazana rehabilitacja lecznicza.

Opinia lekarza specjalisty:
-Nadal niezdolny do pracy.

Co o tym sadzicie?
Czy orzecznik zusu może sie mylić ?
Czy mogę napisać odwołanie jeśli nie zgadzam się z jego decyzja ?
Poradźcie proszę , i czy mogę prosić o wzór takiego Odwołania od decyzji Orzecznika Zus.

" />Ostatni artykuł w rubryce Absurdy Prawne Gazety, uznający zwolnienie ZUS-u od opłat sądowych w sytuacji, gdy wnoszący odwołania muszą ponosić opłaty, napisany został przez teoretyka prawa z kancelarii prawnej, który albo nie zna rzeczywistości, albo ma w tym swój osobisty materialny interes.

Dlaczego warto zwolnić ZUS od opłat, a wnoszących odwołania nie warto? Zachęcam choćby do zapoznania się z audycją Radia Białystok z 30 listopada 2006r., czyli z dnia dzisiejszego, z której wynika, że zarówno białostocki ZUS, a co za tym idzie sąd pracy są zalewane tysiącami pozwów emerytów, odwołaniami od nigdy nie wydanych decyzji. Pozwów ludzi, których ktoś okłamał, że należą im się dodatkowe świadczenie. A dzieje się tak od czasu do czasu w różnych regionach, gdzie jakiś zapewnie pazerni na kasę i znający naiwość ludzką (szczególnie ludzi starszych) prawnicy opracują i puszczają w obieg (często odpłatnie) wzory bezpodstawnych z prawnego punktu widzenia pozwów. Skutek takiego pozwu jest żaden, ale roboty i ZUS i sądy mają po uszy.

Absurdem prawnym jest wg mnie właśnie artykuł uznający zwolnienie ZUS od opłat sądowych.

" />Czy ktos mi moze powiedziec jak wygląda pismo – apelacja do Sądu Okręgowego – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odwołania od wyroku, który odmawia przyznania renty . W opini lekarskiej jest zapisane: “z wyliczeń czasokresowych podlegania ubezpieczeniu wynika,że ewentualnie orzeczona niezdolność do pracy skutkowałaby uprawnieniami do świadczeń rentowych tylko wówczas, gdyby powstała przed dniem 1 stycznia 2000 r.Decyzja Lekarza Orzecznik ZUS Z rozpoznaniem ........Nie zgadzając się z tym orzeczeniem ,wniosła odwołanie do Sądu,domagając sie przyznania prawa do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy” Będę wdzięczna jesli ktoś napisałby wzór tego pisma,ponieważ Sąd wysłał zainteresowanej osobie uwagę ,że zgodnie z art. 368 k.p.c. Apelacja powinna odpowiadać wymaganiom ogólnym , przypisanym dla pisam procesowego oraz wymaganiom szczególnym dla tego środka odwoławczego. Jest to dla mnie bardzo ważne i dla tej osoby której pomagam.

" />Witam, jestem nowym uczestnikiem forum.
Mam pytanie:
Uległem wypadkowi w pracy w miesiący lutym, leczenie trwało do połowy sierpnia. Wypadek został uznany, przez pracodawcę jako "wypadek w pracy". Pod koniec sierpnia pracodawca wysłał stosowne dokumenty do ZUS-u. W połowie września musiałem uzupełnić dokumentację (zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu).
Czekałem do 12.11.2007 z informacją od ZUS w sprawie dalszego postępowania. Nie doczekałem się wiec udałem się do tej instytucji w sprawie ustalenia przyczyn.
Okazało się, że decyzja ( oczywiście odmowna) została wydana w dniu 25.09.2007r. Ja tej decyzji nie otrzymałem, pani w okienku ZUS nie potrafiła mi odpowiedzieć jaka była forma zawiadomienia mnie o decyzji ( list zwykły czy za potwierdzeniem odbioru). Otrzymałem natomiast informację że minął okres na odwołanie się od decyzji postanowienia ZUS.
Bardzo proszę o jak najszybszą informację co mogę w zaistniałej sytuacji zrobić i jak dalej postępować (może jakieś wzory odwołań).

Z poważaniem Jarek.
Mój mail: jaro0867@wp.pl

1. Apelacja 31 kB
2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB
3. Skarga na czynności komornika 34 kB
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB
5. Wniosek o dział spadku 44 kB
6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 36 kB
7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 35 kB
8. Pozew o wydanie nieruchomości 46 kB
9. Pozew o wydanie ruchomości 46 kB
10. Pozew o zapłatę 47 kB
11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB
12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 47 kB
13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 45 kB
14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB
15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
17. Pozew o zachowek 44 kB
18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 45 kB
19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 46 kB
20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB
21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB
22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB
23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB
24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB
26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
27. Odwołanie od decyzji ZUS 32 kB
28. Pozew o alimenty 37 kB
29. Pozew o rozwód 47 kB
30. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego 35 kB
31. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego 36 kB
32. Pozew o separację 46 kB
33. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane 35 kB
34. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 37 kB
35. Wniosek o odroczenie wykonania kary 41 kB
36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB
37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB
38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB
39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB
40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB
41. Zażalenie 46 kB
42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB
44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB
46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB
47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB
48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB
49. Skarga na przewlekłość postępowania


http://rapidshare.com/files/85607514/WZORY_PISM_PROCESOWYCH.rar

Mam ogromną prośbę ...otrzymałam odmowną decyzję z ZUS o nieprzyznaniu renty socjalnej dla mojej córki z achondroplazja i chcę się odwołać. Dlatego proszę o jakiś wzór mądrze napisanego odwołania...sprawa pilna!!!

" />
">1. Apelacja
2. Pozew w postępowaniu nakazowym
3. Skarga na czynności komornika
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty
5. Wniosek o dział spadku
6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
8. Pozew o wydanie nieruchomości
9. Pozew o wydanie ruchomości
10. Pozew o zapłatę
11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu
14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania
16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania
17. Pozew o zachowek
18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu
19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu
20. Pełnomocnictwo procesowe
21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie
22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości
23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny)
24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)
25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny)
26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)
27. Odwołanie od decyzji ZUS
28. Pozew o alimenty
29. Pozew o rozwód
30. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego
31. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego
32. Pozew o separację
33. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane
34. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
35. Wniosek o odroczenie wykonania kary
36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych
37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
38. Wniosek o warunkowe zwolnienie
39. Wniosek o zatarcie skazania
40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem
41. Zażalenie
42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy)
43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego
44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy)
45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny)
46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny)
47. Zgodny wniosek o separcaję
48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny)
49. Skarga na przewlekłość postępowania


[hide]http://www.sendspace.pl/file/WmCv8Qhm/[/hide]

Copyright (c) 2009 Przy herbacie | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.